สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือก บ้านศิลป์สยาม

กับผลงานคัดสรรประจำปี 2563 โครงการผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยการสร้างสรรค์จาก ผักตบชวา มาทำเป็น แผ่นกระดาษเกร็ดชวา เพื่อเล่าเรื่อง เอกลักษณ์ไทย