มหาวิทยาลัยชินวัตร พาคณะอาจารย์มาเยี่ยมชมบ้านศิลป์สยาม

มหาวิทยาลัยชินวัตร พาคณะอาจารย์ทั้งไทย และต่างประเทศ มาเยี่ยมชมบ้านศิลป์สยาม และเที่ยวปั่นจักรยานรอบเกาะเกร้ด