กิจกรรมวันหยุด แม่พาลูกๆ มาเรียนรู้งานิศิลปะ

กิจกรรม วันหยุด แม่พาลูกๆ มาเรียนรู้งานิศิลปะ และได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ชมวิถีวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมของ “เกาะเกร็ด”