วัดปรมัยยิกาวาส

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์: 085-415-6464

วัดปรมัยยิกาวาส
วัดโบราณที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระอุโบสถที่งดงามด้วยลายหน้าบัน จำหลักไม้เป็นลายดอกไม้มีคันทวยและ บัวหัวเสาที่งดงามเช่นกัน หน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ขนาดย่อมสององค์รูปคล้ายมะเฟืองฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสอง ประดับลายปูนปั้น คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต้”วัดเก่าเก่าแห่งนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ “พระอุโบสถ” มีการซ่อมครั้งใหญ่สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2318 โดยพระยาเจ่ง ต้นตระกูลคชเสนีย์ครั้น พ.ศ. 2527มีการพัฒนาอีกครั้งที่ชุมชนมอญร่วมด้วยคนมอญจึงเรียกวัดไผ่ล้อมในภาษามอญว่า“เพี๊ยะโต้” ซึ่งแปลว่า “วัดกลาง”

สถานที่อื่นๆ