วัดปรมัยยิกาวาส

ช่องทางติดต่อ
โทรศัพท์: 02-584-5120

วัดปรมัยยิกาวาส

เดิมชื่อ “วัดปากอ่าว” พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในสมัยรัชกาลที่5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลสนองพระคุณสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ ราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ ทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามว่า “วัดปรมัยยิกาวาส” ซึ่งมี ความหมายว่า
“วัดของพระบรมอัยยิกา” เพื่อเฉลิม พระเกียรติต่อสมเด็จยายที่ทรงอภิบาลท่าน ส่วน “พระนนทมุนินท์” เป็นพระประจำจังหวัดนนทบุรี

สถานที่อื่นๆ