SACIT เพลิน Craft

SACIT เพลิน Craft ครั้งที่3
SACIT เพลิน คราฟต์ แหล่งรวมสินค้างานคราฟต์ที่หลากหลาย มาสร้าง In spiration สไตล์ที่เป็นคุณ

พบกับ กิจกรรม Work Shop งานคราฟต์สุดเก๋
ช้อปปลอดภัย ช้อปเพลิน เดินคราฟต์

1-7 ธันวาคม 2564 ชั้น 1 ลาน C.Court และ Eden 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

EXHIBTOR MANUAL