Bangkok Design Week 2021

ผลิตภัณฑ์ เครื่องหอม จากวัสดุแผ่นกระดาษเกร็ดชวา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้ออกแสดงงาน “Bangkok Design Week 2021” เมื่อเร็วๆ นี้