Homepage

ศิลป์สยาม อัตลักษณ์ แห่ง สยาม

ศิลป์สยาม

อัตลักษณ์ แห่ง สยาม แหล่งเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยกลิ่นอายของลุ่มน้ำเจ้าพระยา วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายมอญ ด้วยงานหัตถศิลป์ งานฝีมือว่าด้วยงานหัวโขน เป็นศิลปะชั้นสูงที่ทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่เกี่ยวโยงถึงความเชื่อความศรัทธาของคนไทยมาช้านาน”เกาะเกร็ด” แหล่งอารยธรรม วิถีชีวิตของไทย- มอญ มนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสายน้ำทางวัฒนธรรม ที่มีปัญหาไม่รู้จบอันเกิดจากสวะวัชพืชที่เป็นศัตรูสิ่งแวดล้อม คือ “ผักตบชวา” ทำให้เกิดเป็นศัตรูสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง “ศิลป์สยาม” ได้เล็งเห็นจึงนำมาใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น พืชเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าของงานขึ้น โดยการทำ “ แผ่นกระดาษเกร็ดชวา” เพื่อสร้างงานให้เป็นอัตลักษณ์แห่งสยาม ที่เล่าเรื่อง “รามเกียรติ์” และการนำทุนท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำ “ดินเกร็ด” มาสร้างเป็น “ผ้าหมักดินเกร็ด พิมพ์เขียนลายไทย” ที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

ภาพกิจกรรม

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัล “เพชรพระนคร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกได้ที่ลิงก์ครับ 

รายละเอียด

 

กับผลงานคัดสรรประจำปี 2563 โครงการผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยการสร้างสรรค์จาก ผักตบชวา มาทำเป็น แผ่นกระดาษเกร็ดชวา เพื่อเล่าเรื่อง เอกลักษณ์ไทย

ผลิตภัณฑ์ เครื่องหอม จากวัสดุแผ่นกระดาษเกร็ดชวา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้ออกแสดงงาน “Bangkok Design Week 2021” เมื่อเร็วๆ นี้

ประวัติ

นายฑามก์ สิปปสยาม
เกิด:28 พ.ค.2508
ที่อยู่: 6/1 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร: 0615295147

การศึกษา:
จบปริญญาตรี:
-มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะการจัดการ สาขาการตลาด
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศน์ศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์

จบปริญญาโท:
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศน์ศาสตร์ สาขาโฆษณา

งานช่างฝีมือในวัง
-ช่างหัวโขน
-ข่างเขียน
-ช่างประดับมุก

งานช่างเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
-งานช่างทำกระดาษจากฟางข้าว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-งานช่างลายรดน้ำ จากศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

อาจารย์พิเศษ:
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมพิเศษ งานหัตถศิลป์)
-มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาการตลาด เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
-มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะ
กิจกรรมเพื่อสังคม
-วิทยากรรับเชิญ เทคโนโลยีพระนครเหนือ คณะคหกรรมศาสตร์
-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

-เปิดบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชื่อ “กราฟฟิคไลน์”
– กรรมการบริษัท คอนเทมปัส จำกัด
– ก่อตั้ง สถาบันธรรมศิลป์การละคร
-ที่ปรึกษาตามบริษัท
– บริษัท อีฟ อีเล็กโทนิก จำกัด “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อีฟ”
– บริษัท คอนเทมปัส จำกัด “นิตยสารเกี่ยวกับนาฬิกา”
– บริษัท กีวี และคมคม โปรดักส์” ผลิตภัณฑ์มีดที่ใช้เครื่องในครัวเรือน”
– บริษัท เบนส์เวท คอร์ปอเรชั่น จำกัด “ผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนมื้ออาหาร “โปรเวล”
– บริษัท ต่างๆ ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นาฬิกา ชั้นนำในประเทศ

งานการกุศล:
-สถาบันธรรมศิลป์ การละคร “สร้างตำนานคนค้นโขน” กับเยาวชนให้กับชุมชม อบต.บางโปรง
– บ้านศิลป์สยาม สร้างตำนานงานศิลป์แผ่นดิน แหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ แบ่งปัน “เกาะเกร็ด” มนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมของนนทบุรี
– ค่ายธรรมะช่วงปิดภาคเรียนของเยาวชน มีดังนี้
“ค่ายจิตสดใส วัยบริสุทธิ์ด้วยพุทธปัญญา”
โครงการพระมานพ อุปสโม จันทบุรี
– โครงการนิทานธรรมะกลับตาลปัตร
พระประสงค์ ปริปุณโณ กับการวาดภาพกลับตาลปัตร
– โครงการใบไม้แรกผลิ ธรรมะหรรษากับเยาวชน กับพระมหาปัญญา วิสุทโธ
– โครงการธรรมสถิต ถวายข้าวสาร ตามรอยพระเทพ วัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน
– โครงการงานอนุรักษ์จิตอาสา งานจิตรกรรมฝาผนัง
– จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ”ปัญญานันทภิกขุ แม่ทัพธรรม..แม่ทัพโลก” วัดชลประทานรังสฤษดิ์
– ผลิตวิทยุบุญ โครงการ พระไพศาล วิสาโล สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ปี2560
บ้านศิลป์สยาม เกาะเกร็ด ขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี
-ด้านการทำหัวโขนเล็ก

– ทีมจิตอาสางานพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-กองงานโกรกฉลุพระโกศจันทร์
-กองงานราชรถปืนใหญ่
-กองงานผ้าทองย่น อาคารพระเมรุมาศ เพื่อถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร สู่พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

-ทำงานที่บ้านศิลป์สยาม
-เครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี
-เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ
-เครือข่ายวิทยากรให้กับ สถาบันมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระนครเหนือ

ศิลป์สยาม อัตลักษณ์ แห่ง สยาม

บ้านศิลป์สยาม                       

        6/1 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ดอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  • ฑามก์ สิปปฺสยาม (ทาม)
  • ๐๖๑ ๕๒๙ ๕๑๔๗
  • Instagram: ศิลป์สยามเกาะเกร็ด
  • Twitter: SilpSiam
  • Line ID: baan.silpsiam
  • Fanpage: Baan Silpsiam
  • Facebook: บ้านโขน เกาะเกร็ด
  • Website: silpsiam.com